Innkalling til årsmøte 2014

Til
Alle medlemmer i Karmøy Spillklubb

Informasjon
Karmøy Spillklubb har årsmøte Tirsdag 1. April 2014, alle medlemmer fra 2013 og 2014 har stemmerett og mulighet for å komme med innspill. Vi lager politisk show og satser på mange gode diskusjoner og fremlegg. Her har du mulighet til å forme din egen fremtid 🙂

Aktuelt
Hele styret er oppe til valg i år, unntatt Vegar.

Forbedringsforslag
Dersom du ønsker å ta opp saker må dette meldes senest to uker før årsmøtet, dvs. senest 18. Mars 2014.
Saker og tilbakemelding registreres på google docs ved hjelp av denne linken:
Forslag, Ris og Ros til Klubben osv.

Leave a Reply