Miniturnering på sjøhuset te Erlend

Erlend har disponert sjøhuset te ein kveld med slag i 40k universet. Fredag 11. Juli klokkå 18.00 te ca 00.00

Formatet e 500 poeng patrol mission i henhold te reglane på himasiå vår. Me satse på 4 kampar i vennskapelighetens ånd. Karmøy Spillklubb stille med premiar. 

Nybegynnerar og dei som har spelt før e velkomne og me ska prøva å gi tips og hjelp te dei som ikkje har spelt før.

http://overminds.org/ksk/miniatyrspill/warhammer-40k/patrol-missions

Klubben har Hærar te utlån (CSM, SM, Eldar ), dersom du vil låna så gi beskjed noken dagar på forhånd sånn at me kan laga ei lista med deg.

Det kan henda me grille 🙂


Leave a Reply