Currently browsing

October 2013

Battlereport – Eldar vs Tau

Jeg spillte en kamp mot Karl-Erik forrige Tirsdag, han stillte samme hær som mot Lars Morten. Dette var mitt første slag mot …