Utlån

Alle medlemmer kan låne gjenstandene under i opp til en måned i slengen
DnD_StarterBox

 1. Dark Angels ~750 Poeng (40k hær, umalt)
 2. Chaos Space Marines 2200 Poeng (40k hær)
 3. Eldar ~500 poeng (40k, malt)
 4. Warhammer Fantasy – Orcs and Goblins
 5. Necromunda Gang (Chaos cultists)
 6. Dungeons and Dragons 5th (D&D5e) – Startersettet med eventyr og enkle regler
 7. Spillebord – 4×4, 2 stykk
 8. Spillebord – City Fight 6×4
 9. Diverse terreng (Munitorum, Administratorum, Shrine of the Aquila, Turrets … )
 10. Warhammer Invasion
 11. Pathfinder Eventyr Del 1 (Ferdig bok)

Lenker til andre ressurser:
[Official] Forge World Chapter Tactics 6th
[
Official] Dungeons and Dragons intro

Utstyr som medlemer har, som ikke er så lett å få tak i lengre, eller som vi gjerne forteller om

 • Necromunda Boxed (x3, OOP Lars Audun)
 • Necromunda Regelbok – OOP Arthur
 • Exalted (Werner/Gunnar)
 • Mouse Guard Boxed (OOP, Werner)

Leave a Reply