Flames of War

Germans (Werner)
British (Lars Morten)
American (John Ivan)
Russian (Ole Christian)

FoW Ladder
112 – Lars Morten – British Armoured (3:0:0)
104 – Ole Christian – Russian Guards Tankovy (2:0:0)
104 – John Ivan – US Infantry (1:0:0)
94 – Werner – German Mechanized (0:3:0)

Regler
Alle starter på 100 poeng
+10 poeng for win mot ein bedre spelar.
+ 4 poeng for win mot ein dårligare spelar.
-5 for tap mot ein dårligare spelar.
-2 for tap mot ein bedre spelar.
Lik poengsum på spillerne gir +4 for win, -2 for tap.

Leave a Reply