Planetary Empires 2013

Planetary Empires er en serie med spill i en kampanje i Warhammer 40k. En tar over landområder og får poeng til å kjøpe enheter med og en kan få spesielle bonuser basert på hvilke landområder en har kontroll over.

Tharak Un
Denne planeten ble brukt som en eksperimentell planet for terraforming for mange hundre år siden. Disse eksperimentene ble også planetens undergang, den en gang fungerende atmosfæren ble svekket så mye at stråler fra solen skapte mutasjoner i de som bodde der. Ny teknologi utviklet av Tau Empire har klart å snu ødeleggelsene, og i løpet av de siste 20 årene har det igjen blitt mulig å oppholde seg på planeten. Det blir rapportert om at nye mineralfunn er grunnen til at Tau har lagt ut så mye arbeid for å få planeten beboelig igjen, det blir også rapportert om store mengder Kroot som Tau har importert for å beskytte verdiene, i tillegg til at gamle Empire bygninger har blitt restaurert til gammel funksjon. Oppgaven blir å finne ut hvor mye av ryktene som er sanne, og å få kontroll over denne sentrale planeten igjen.

Utgangspunkt og Regler
Alle starter med en 500 poengs patrulje, og velger en av cellene i ytterste rad som “entry point”

Kampene som utkjempes vil være forhåndsplanlagte oppdrag basert på lokasjon + hvem som angriper og forsvarer. Det er lov å danne allianser så fremt regelboka tillater det (allied detachments matrisen)
Hver angrepsfase går over ca 2 uker. Dersom forsvarer eller angriper ikke klarer å stille blir slaget avgjort ved terning, der den eller de som ikke klarer å stille får større negativ impact.

Lenker
Planetary Empires pdf

Logg
14.05.2013
Tau vs Black Templars, Tau vinner og får seg en command bastion, Black Templars klarer å få seg et område med en liten festning.

02.10.2012 – I et massivt slag som går over flere områder har Chaos lurt Tau og Dark Angels til å tro at de har gode hensikter og at Imperial Fists, Black Templars og Eldar er de onde som er kommet for å ødelegge planeten. Chaos forlater raskt området og lar forvirrede krigere sloss mot det som før har vært brødre. Chaos, Tau og Dark Angels blir pulverisert.

10.09.2012 – Space Wolf patrulje møter Tau, 500 poeng. Tau ødelegger hele patruljen og tar en Power Plant(5,2), Tau har en shield generator fra før (4,1).
10.09.2012 – Space Wolf får en shield generator til å fungere i startområdet sitt (6,3)
10.09.2012 – Imperial Fists entrer atmosfæren, tar terreng (2,4) og setter opp et Manufactorum der.
10.09.2012 – Space Wolf sammarbeider med Imperial Fists om å hevne seg mot Tau i et “Purge the alien” mission, og vinner med 7 poeng mot 5. Nytt territorie tatt (4,3), ruiner.

 

Terreng
1,1 – Manufactorum (Eldar)
1,3 – Powerplant (Dark Angels)
2,1 – Starbase (Chaos)
2,3 – Power Plant (Imperial Fists)
2,4 – Manufactorum (Black Templars)
3,1 – Starbase (Tau)
3,3 – Manufactorum (Black Templars)
4,3 – Ruins (Black Templars)
5,2 – Power Plant (Tau)
5,3 – Starbase (Space Wolves)
4,1 – Shield Generator (Tau)
6,3 – Shield Generator (Space Wolves)

Terreng rulling  (2d6)
12 – Manufactorum
10-11 – Powerplant
8-9 – Shield Generator
7 – Starbase
6 – Command Bastion
4-5 – Fortification
2-3 – Ruins

+1 for victory, +2 for massacre

Leave a Reply