Warhammer Fantasy

Warhammer Fantasy spilles med figurer fra GW

Empire Batallion
Bilde over en typisk Empire Batallion (Hær)

Vi spiller flere typer slag og scenarier:

  • 1500-2000 poeng (Store slag)
  • 100-500 poeng Warbands
  • Mordheim
  • 1000 Poeng

Liste over magisk utstyr (til fekswarbands)Warhammer-CommonMagicItems

Leave a Reply