Klubbregler

Forslag til klubbregler for Karmøy Spillklubb

  1. Terninger som lander på gulvet resulterer i bom, klarer du ikke treffe et svært bord klarer du ikke å treffe målet.
  2. Terninger som ikke lander flatt skal trilles på nytt.
  3. Hærer som er fullstendig malte får 1% ekstra poeng å lage liste for.
  4. De som har betalt medlemsavgiften kan bestemme om forge world miniatyrer er tillatt i spill. Utskrifter av godkjente Forge World regler godtas.
  5. De som har lagd lister på forhånd, og er klare til kamp, har initiativet i spillet, de får +2 på terningen om hvem som starter.
  6. De som har betalt medlemsavgift har mulighet til å låne bøker, miniatyrer og maleutstyr fra klubben med seg hjem.
  7. Alle har mulighet til å låne klubben sine hærer: Chaos Space Marines, Dark Angels eller Eldar når vi har klubbkvelder. Klubbhærene er på ca 1000 poeng.

Leave a Reply