Rollespill

RPG TabletopRollespill er nesten som et brettspill der brettet er erstattet med penn og papir. Noen rollespill bruker terninger for å sjekke hva en får til å gjøre i spillet, mens andre rollespill baserer seg kun på hvordan en person fremstiller rollen sin (narrativt rollespill).
Rollespill pågår vanligvis over lang tid, og blir ofte delt opp i tidsbolker kalt “Sessions“. En session varer ca 3 til 9 timer, men både mer og mindre er vanlig. En serie med sessions blir ofte kallt en Campaign (eller kampanjer). En kampanje kan foregå over flere år uten noen definert slutt, eller den kan ha et satt antall sessions.
Spillet blir ledet av en spilleder (Game Master eller GM), som styrer hvordan verden ser ut og hvordan handlingene til spillerne blir tolket.
Det finnes flere spillsystemer, med varierende tema og involveringsgrad av de som spiller. En klassiker som Dungeons and Dragons krever lite rollespilling og en kan lene seg tilbake og bruke terninger hvis en er usikker på hvordan en kan rollespille bra. Mens andre rollespill forventer at en går inn i rollene med en seriøst innstilling og prøver å se verden gjennom karakterens øyne. I de fleste spill vi kjører er det lov å komme med vitser på sidelinjen, målet er tross alt å ha det gøy!

PCGen er et gratis program vi bruker for å generere karakterer

I Karmøy Spillklubb spiller vi/har vi spillt følgende:

Pathfinder – Reign of Winter – GM: Werner – Åpent
D&D 3.5 – Expedition to Undermountain – GM: Werner – Avsluttet
GURPS – WWIII: Norske Fallskjermsoldater – GM: Werner – Lukket
AEDEN- Reeves of the North Coast – GM: Trygve – Lukket

Leave a Reply